પ્રજાપતિ

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પ્રજાપતિ

ભારત દેશ ના ગુજરાત રાજ્ય માં કુંભકાર/કુંભાર ને આજે લોકો પ્રજાપતિ અટક થી જાણે છે. આમતો આખા ભારત દેશમાં પ્રજાપતિ અટક નો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે પરંતુ આવું પણ નથી કે બધા કુંભકાર "પ્રજાપતિ" જ્ઞાતિ નો ઉપયોગ કરે.