શ્રી બ્રહ્માણી માતા

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

આદિ શક્તિ મા બ્રહ્માણી

શ્રી મા બ્રહ્માણી સપ્તદેવીઓ પૈકી ના પ્રથમ દેવી છે. પ્રજાપતિ અને અન્ય જ્ઞાતિના લોકો ની કુળદેવી છે.

આદ્ય શક્તિ શ્રી માં બ્રહ્માણી