ઇચ્છિત ફાઈલો

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૦:૩૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

નીચેની ફાઈલ વપરાઈ છે પણ તે વિહરમન નથી. ફાઈલ અહીં હોવા તેવી ફાઈલોને પણ પરદેશી રીપોસીટરીમાંથી ફાઈલો યાદીમાં જોઈ શકાય છે. આવા પુનરાવર્તનોને struck out કાઢી નાખવામાં આવશે.વધારામાં, અસ્તિત્વમાં નહોય તેવી ફાઈલધરાવતાં પાનાની યાદી શ્રેણી:ફાઇલોની ત્રૂટક કડીઓવાળાં પાનાં.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. ચિત્ર:Insert-signature.png‏‎ (૯૭૦ કડીઓ)
 2. ચિત્ર:Padlock-red.svg‏‎ (૧૧૮ કડીઓ)
 3. ચિત્ર:Test Template Info-Icon - Version (2).svg‏‎ (૧૧૧ કડીઓ)
 4. ચિત્ર:MUTCD W14-1.svg‏‎ (૮૯ કડીઓ)
 5. ચિત્ર:Wiki letter w.svg‏‎ (૭૪ કડીઓ)
 6. ચિત્ર:Wikiquote-logo.svg‏‎ (૬૩ કડીઓ)
 7. ચિત્ર:Redirectltr.png‏‎ (૩૩ કડીઓ)
 8. ચિત્ર:Redirect arrow without text.svg‏‎ (૧૪ કડીઓ)
 9. ચિત્ર:Crystal Clear action run.svg‏‎ (૧૩ કડીઓ)
 10. ચિત્ર:Green check.svg‏‎ (૧૩ કડીઓ)
 11. ચિત્ર:Commons-logo.svg‏‎ (૧૦ કડીઓ)
 12. ચિત્ર:Wikipedia-logo-v2.svg‏‎ (૯ કડીઓ)
 13. ચિત્ર:Wikipedia.png‏‎ (૯ કડીઓ)
 14. ચિત્ર:At sign.svg‏‎ (૮ કડીઓ)
 15. ચિત્ર:Wikimedia-logo.svg‏‎ (૭ કડીઓ)
 16. ચિત્ર:Wikimedia Community Logo.svg‏‎ (૬ કડીઓ)
 17. ચિત્ર:Wikipedia-logo.svg‏‎ (૬ કડીઓ)
 18. ચિત્ર:Wikisource-logo.svg‏‎ (૬ કડીઓ)
 19. ચિત્ર:Icon Translate to Gujarati.png‏‎ (૫ કડીઓ)
 20. ચિત્ર:Information icon4.svg‏‎ (૫ કડીઓ)
 21. ચિત્ર:Essay.svg‏‎ (૪ કડીઓ)
 22. ચિત્ર:Padlock-silver.svg‏‎ (૪ કડીઓ)
 23. ચિત્ર:Wikinews-logo.svg‏‎ (૪ કડીઓ)
 24. ચિત્ર:Wiktionary-logo.svg‏‎ (૪ કડીઓ)
 25. ચિત્ર:Ambox warning orange.svg‏‎ (૩ કડીઓ)
 26. ચિત્ર:British soldiers looting Qaisar Bagh Lucknow.jpg‏‎ (૩ કડીઓ)
 27. ચિત્ર:Flag of India.svg‏‎ (૩ કડીઓ)
 28. ચિત્ર:Image-Metropolitan Museum of Art entrance NYC NY.JPG‏‎ (૩ કડીઓ)
 29. ચિત્ર:Krishna as Envoy.jpg‏‎ (૩ કડીઓ)
 30. ચિત્ર:Lua-logo-nolabel.svg‏‎ (૩ કડીઓ)
 31. ચિત્ર:Mediawiki-logo.png‏‎ (૩ કડીઓ)
 32. ચિત્ર:PD-icon.svg‏‎ (૩ કડીઓ)
 33. ચિત્ર:Wikibooks-logo.svg‏‎ (૩ કડીઓ)
 34. ચિત્ર:Wikidata-logo.svg‏‎ (૩ કડીઓ)
 35. ચિત્ર:Wikimedia Community Logo optimized.svg‏‎ (૩ કડીઓ)
 36. ચિત્ર:Wikipedia-logo.png‏‎ (૩ કડીઓ)
 37. ચિત્ર:Wikispecies-logo.svg‏‎ (૩ કડીઓ)
 38. ચિત્ર:Wikiversity-logo-41px.png‏‎ (૩ કડીઓ)
 39. ચિત્ર:Wikiversity-logo.svg‏‎ (૩ કડીઓ)
 40. ચિત્ર:Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg‏‎ (૩ કડીઓ)
 41. ચિત્ર:Wiktionary-logo-en.png‏‎ (૩ કડીઓ)
 42. ચિત્ર:X mark.svg‏‎ (૩ કડીઓ)
 43. ચિત્ર:वसुधैव कुटुम्बकम्.GIF‏‎ (૩ કડીઓ)
 44. ચિત્ર:2006 Quarter Proof.png‏‎ (૨ કડીઓ)
 45. ચિત્ર:2rightarrow.png‏‎ (૨ કડીઓ)
 46. ચિત્ર:AURORASKISS.jpg‏‎ (૨ કડીઓ)
 47. ચિત્ર:Ambox notice.png‏‎ (૨ કડીઓ)
 48. ચિત્ર:Artocarpus heterophyllus fruits at tree.jpg‏‎ (૨ કડીઓ)
 49. ચિત્ર:BTS Surasak Aug2014.jpg‏‎ (૨ કડીઓ)
 50. ચિત્ર:Blackbird 2.jpg‏‎ (૨ કડીઓ)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)