લખાણ પર જાઓ

વિકિસૂક્તિ:સ્વશિક્ષા

વિકિસૂક્તિમાંથી
પરિચય   સંપાદન   રુપરંગ   કડી જોડો   સંદર્ભ અને સ્ત્રોત   ચર્ચા પાનું   ધ્યાન રાખો   નોંધણી   જતા-જતા    
વિકિસૂક્તિમાં સંપાદન કેવી રીતે કરશો ? નાનકડી સમીક્ષા

વિકિસૂક્તિ લેખ સંપાદન સ્વશિક્ષા

વિકિસૂક્તિ ઘણા સદસ્યોના સહયોગથી બનેલો એક મુક્ત સુ-ઊક્તિ સંગ્રહ છે જેમાં આપ પોતાનું યોગદાન સરળતાથી આપી શકો છો. આ પાઠ આપને એક વિકિસૂક્તિ યોગદાનકર્તા બનવા માટે સહાય કરશે.

આ પાઠના પાનાઓ આપને વિકિસૂક્તિમાં લેખ લખવા માટેના યોગ્ય રસ્તા/સાધનોથી અવગત કરાવશે, એટલે કે લેખ કેવી રીતે લખવો જોઇએ અને કઇ સામગ્રી યોગ્ય કે અયોગ્ય છે. આ પાઠ આપને વિકિ સદસ્ય સમુદાય, નીતિઓ અને વ્યવહાર વિશે પણ માહિતગાર કરશે.

આ માત્ર એક પ્રારંભિક પાઠ છે અને તેમાં બારીક વિષયો પર વિસ્તૃત જાણકારી નથી. આ વિષયોનું વિસ્તૃત જ્ઞાન આપને અન્ય પાનાઓ પર મળશે, આ માટે આ પાઠમાં વાદળી રંગની કડીઓ પર ક્લિક કરવાથી તે આપને જે તે પૃષ્ઠ પર લઈ જશે. તેને વાચવા માટે આપ પોતાના બ્રાઉઝર પર તેને અન્ય ટેબમાં ખોલી શકો છો.

શીખતા-શીખતા આપ પ્રયોગસ્થળ (અંગ્રેજી: :Sandbox) પર પણ જઇ શકો છો. તે સ્થળે આપ ઇચ્છો તેવા-તેટલા ફેરફારો કરી શકો છો. આપને કોઇ રોકશે કે ટોકશે નહી. તેમાં આપ ગમે તેટલી સાચી ખોટી ખીચડી પકાવો તો પણ કોઇ સભ્ય કશો જ વાંધો લેશે નહી. હા, તે સંપાદન પ્રયોગોના બદલે જા×ખ કે અસભ્ય અને અસંગત લખાણ ન હોવું જોઇએ.

આવો, વિકિસૂક્તિમાં સંપાદન કરતા શીખીએ!