તાજા ફેરફારો

આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

વિકિમાં તાજેતરમાં થયેલા ફેરફારો પર અહીંથી નજર રાખો.

ગુજરાતી વિકિસૂક્તિમાં થયેલા તમામ તાજા ફેરફારો


લેખ યાદી: બધાંનવાજૂનાલાંબાનાનાઆધારઅસંયુક્તઅવર્ગીકૃતઅવર્ગીકૃત શ્રેણીનવા સદસ્યોનું યોગદાન
બંધુ પ્રકલ્પ: મેટાવિકિકોશવિકિપીડિયાવિકિપુસ્તકવિકિસ્ત્રોતવિકિજાતિકોમન્સવિકિસમાચાર
યોગદાનકર્તાઓ: વિશેષ પરિયોજના સૂચીવિકિસૂક્તિ:નીતિસહાયતાજાતે શીખો
આંકડાકીય: કુલ લેખ (૪૧૨) • કુલ સંપાદન (૧૧,૭૩૪) • નોંધાયેલા સભ્યો (૧,૪૧૬) • સક્રિય સભ્યો (૪) • ઊંડાઇ (64.599934860703)
વિવિધ પૃષ્ઠ: તુરંત દૂર કરવા યોગ્ય પાનાં (૦) • દૂરુપયોગ સૂચીનવા પૃષ્ઠો


હાલમાં થયેલા ફેરફારોના વિકલ્પ
કળ:
નવું
આ ફેરફાર દ્વારા નવું પાનું નિર્મિત થયું (નવા પાનાઓની યાદી પણ જુઓ)
નાનું
આ એક નાનો સુધારો છે.
બૉટ
આ ફેરફાર બોટ દ્વારા કરાયો છે
ડેટા
Wikidata સંપાદન
(±123)
પાનાનું કદ આપેલા અંકો જેટલાં બાઈટ્સ જેટલું બદલ્યુ છે.
છેલ્લાં | | | ૧૪ | ૩૦ દિવસમાં થયેલા છેલ્લાં ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦ ફેરફારો દર્શાવો
નાના ફેરફારો છુપાવો | બૉટો બતાવો | અનામી સભ્યો છુપાવો | નોંધણી કરેલા સભ્યો છુપાવો | મારા ફેરફારો છુપાવો | Show page categorization | દર્શાવો Wikidata

૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ ૦૦:૧૩ બાદ થયેલા નવા ફેરફારો બતાવો
   

૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭