તાજા ફેરફારો

આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

વિકિમાં તાજેતરમાં થયેલા ફેરફારો પર અહીંથી નજર રાખો.

ગુજરાતી વિકિસૂક્તિમાં થયેલા તમામ તાજા ફેરફારો


લેખ યાદી: બધાંનવાજૂનાલાંબાનાનાઆધારઅસંયુક્તઅવર્ગીકૃતઅવર્ગીકૃત શ્રેણીનવા સદસ્યોનું યોગદાન
બંધુ પ્રકલ્પ: મેટાવિકિકોશવિકિપીડિયાવિકિપુસ્તકવિકિસ્ત્રોતવિકિજાતિકોમન્સવિકિસમાચાર
યોગદાનકર્તાઓ: વિશેષ પરિયોજના સૂચીવિકિસૂક્તિ:નીતિસહાયતાજાતે શીખો
આંકડાકીય: કુલ લેખ (૫૭૦) • કુલ સંપાદન (૧૧,૭૪૧) • નોંધાયેલા સભ્યો (૧,૪૨૨) • સક્રિય સભ્યો (૧) • ઊંડાઇ (25.896152590089)
વિવિધ પૃષ્ઠ: તુરંત દૂર કરવા યોગ્ય પાનાં (૦) • દૂરુપયોગ સૂચીનવા પૃષ્ઠો


હાલમાં થયેલા ફેરફારોના વિકલ્પ
કળ:
નવું
આ ફેરફાર દ્વારા નવું પાનું નિર્મિત થયું (નવા પાનાઓની યાદી પણ જુઓ)
નાનું
આ એક નાનો સુધારો છે.
બૉટ
આ ફેરફાર બોટ દ્વારા કરાયો છે
ડેટા
Wikidata સંપાદન
(±123)
પાનાનું કદ આપેલા અંકો જેટલાં બાઈટ્સ જેટલું બદલ્યુ છે.
છેલ્લાં | | | ૧૪ | ૩૦ દિવસમાં થયેલા છેલ્લાં ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦ ફેરફારો દર્શાવો
નોંધણી કરેલા સભ્યો છુપાવો | અનામી સભ્યો છુપાવો | મારા ફેરફારો છુપાવો | બૉટો બતાવો | નાના ફેરફારો છુપાવો | Show page categorization | દર્શાવો Wikidata

૨૬ માર્ચ ૨૦૧૭ ૧૮:૩૦ બાદ થયેલા નવા ફેરફારો બતાવો
   

૨૩ માર્ચ ૨૦૧૭