ઇચ્છિત શ્રેણીઓ

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૨:૫૭, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. સુરક્ષિત પાનાં‏‎ (૧૧૩ સદસ્યો)
 2. ભૂલશુદ્ધિ-બાકી પાનાં‏‎ (૯૩ સદસ્યો)
 3. All articles covered by WikiProject Wikify‏‎ (૮૮ સદસ્યો)
 4. All dead-end pages‏‎ (૮૮ સદસ્યો)
 5. Articles covered by WikiProject Wikify from ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬‏‎ (૮૮ સદસ્યો)
 6. Articles with invalid date parameter in template‏‎ (૮૮ સદસ્યો)
 7. Dead-end pages from ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬‏‎ (૮૮ સદસ્યો)
 8. અનાથ લેખ‏‎ (૫૯ સદસ્યો)
 9. વિકિઅવતરણ સ્ટબ‏‎ (૪૬ સદસ્યો)
 10. શ્રેણી ઉમેરો‏‎ (૨૬ સદસ્યો)
 11. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (૨૦ સદસ્યો)
 12. ગરબા‏‎ (૧૭ સદસ્યો)
 13. અનુક્રમણિકા નહી બનાવેલા પાનાં‏‎ (૧૬ સદસ્યો)
 14. Wikipedia protected templates‏‎ (૧૪ સદસ્યો)
 15. વિકિપીડિયા નીતિઓ‏‎ (૧૧ સદસ્યો)
 16. Pages with script errors‏‎ (૮ સદસ્યો)
 17. વિકિપીડિયા‏‎ (૭ સદસ્યો)
 18. વિકિપીડિયા સહાયતા‏‎ (૭ સદસ્યો)
 19. વિકિપીડિયા સ્વશિક્ષા‏‎ (૭ સદસ્યો)
 20. Vexillological templates‏‎ (૪ સદસ્યો)
 21. છુપી શ્રેણીઓ‏‎ (૪ સદસ્યો)
 22. ફાઇલોની ત્રૂટક કડીઓવાળાં પાનાં‏‎ (૪ સદસ્યો)
 23. વિકિપીડિયા મદદ‏‎ (૪ સદસ્યો)
 24. વ્યક્તિત્વ‏‎ (૪ સદસ્યો)
 25. "કામ ચાલુ" પાનાઓ‏‎ (૩ સદસ્યો)
 26. Article message templates with missing parameters‏‎ (૩ સદસ્યો)
 27. Interwiki link templates‏‎ (૩ સદસ્યો)
 28. Pages using ISBN magic links‏‎ (૩ સદસ્યો)
 29. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (૩ સદસ્યો)
 30. Pages with ignored display titles‏‎ (૩ સદસ્યો)
 31. Semi-protected project pages‏‎ (૩ સદસ્યો)
 32. Wikipedia documentation pages‏‎ (૩ સદસ્યો)
 33. Wikipedia shortcut box first parameter needs fixing‏‎ (૩ સદસ્યો)
 34. ભોજો‏‎ (૩ સદસ્યો)
 35. Calls to Module:Unsubst that use $N‏‎ (૨ સદસ્યો)
 36. Documentation assistance templates‏‎ (૨ સદસ્યો)
 37. Lua-based templates‏‎ (૨ સદસ્યો)
 38. Wikipedia special effects templates‏‎ (૨ સદસ્યો)
 39. આખ્યાન‏‎ (૨ સદસ્યો)
 40. પ્રકાશન-ભારત‏‎ (૨ સદસ્યો)
 41. વિકિપીડિયા નિબંધો‏‎ (૨ સદસ્યો)
 42. સર્જક‏‎ (૨ સદસ્યો)
 43. Article message templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 44. Article templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 45. Cleanup templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 46. Foo‏‎ (૧ સદસ્ય)
 47. Graphic templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 48. Lua metamodules‏‎ (૧ સદસ્ય)
 49. MassMessage delivery lists‏‎ (૧ સદસ્ય)
 50. Modules subject to page protection‏‎ (૧ સદસ્ય)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)