પ્રતિબંધિત વપરાશકર્તાઓ

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
પ્રતિબંધિત સભ્ય શોધો
સમયછાપ લક્ષ્ય સમાપ્તિ રોક સંચાલક રોક પરિમાણો કારણ
૧૫:૦૧, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦ Axymakofficial (ચર્ચા | યોગદાન) અનિશ્ચિત Tulsi Bhagat (ચર્ચા | યોગદાન)
  • editing (sitewide)
  • ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે
  • ઇ-મેલ પર પ્રતિબંધ મુકાયો
  • તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.
Spam (global sysop action)