આઝારબૈઝાની કહેવતો

વિકિસૂક્તિમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
  • Ağıl başda olar, yaşda olmaz
    • ચતુરાઇ મગજમાં હોય છે, ઉંમરમાં નહીં