લખાણ પર જાઓ

આઝારબૈઝાની કહેવતો

વિકિસૂક્તિમાંથી
  • Ağıl başda olar, yaşda olmaz
    • ચતુરાઇ મગજમાં હોય છે, ઉંમરમાં નહીં