લખાણ પર જાઓ

આત્મા

વિકિસૂક્તિમાંથી
  1. હું વિશ્વમાં અંતરાત્મ