આત્મા

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  1. હું વિશ્વમાં અંતરાત્મ