આળસ

વિકિસૂક્તિમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
  • આળસથી કટાઈ જવા કરતાં મહેનતથી ઘસાઈ જવું વધારે સારું.
  • આળસ એ જીવતા માણસની કબર છે.