આળસ

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
  • આળસથી કટાઈ જવા કરતાં મહેનતથી ઘસાઈ જવું વધારે સારું.
  • આળસ એ જીવતા માણસની કબર છે.