ઉન્નતિ

વિકિસૂક્તિમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
  • આળસ કરનાર અને આરામ ઇચ્છનાર કદી પોતાની ઉન્નતિ ના કરી શકે.