લખાણ પર જાઓ

એવા રે અમો એવા

વિકિસૂક્તિમાંથી
એવા રે અમો એવા
નરસિંહ મહેતા


એવા રે અમો એવા રે એવા
તમે કહો છો વળી તેવા રે
ભક્તિ કરતાં જો ભ્રષ્ટ કહેશો
તો કરશું દામોદરની સેવા રે

જેનું મન જે સાથે બંધાણું
પહેલું હતું ઘર રાતું રે
હવે થયું છે હરિરસ માતું
ઘેર ઘેર હીંડે છે ગાતું રે

સઘળા સાથમાં હું એક ભૂંડો
ભૂંડાથી વળી ભૂંડો રે
તમારે મન માને તે કહેજો
નેહ લાગ્યો છે ઊંડો રે

કર્મ-ધર્મની વાત છે જેટલી
તે મુજને નવ ભાવે રે
સઘળા પદારથ જે થકી પામે
મારા પ્રભુની તોલે ન આવે રે

હળવા કરમનો હું નરસૈંયો
મુજને તો વૈષ્ણવ વહાલા રે
હરિજનથી જે અંતર ગણશે
તેના ફોગટ ફેરા ઠાલા રે

નરસિંહ મહેતા

નરસિંહ મહેતા (વિકિપીડિયા ગુજરાતી)