ઓખાહરણ/કડવું-૬૨

વિકિસૂક્તિમાંથી
આ કૃતિ/પૃષ્ઠની ભૂલશુદ્ધિ પૂર્ણ થતા આ પૃષ્ઠના લેખનને સુરક્ષિત કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ પૃષ્ઠ પર પ્રબંધક સિવાય અન્ય સભ્યો ફેરફાર કરી શકશે નહીં. જો આપ આમાં કોઈ સુધારો સૂચવવા માંગો તો ચર્ચાના પાના પર આપની ટિપ્પણી મૂકશો.
← કડવું-૬૧ ઓખાહરણ
કડવું - ૬૨
પ્રેમાનંદ
કડવું-૬૩ →
રાગ: વેરાડી


ઓખા કરતી કંથને સાદ રે, હો હઠીલા રાણા;
એ શા સારું ઉન્માદ, હો હઠીલા રાણા. ૧.

હું તો લાગું તમારે પાય, હો હઠીલા રાણા;
આવી બેસો માળિયા માંય, હો હઠીલા રાણા. ૨.

હું તો બાણને કરું પ્રણામ, હો હઠીલા રાણા;
છે કાલાવાલાનું કામ, હો હઠીલા રાણા. ૩.

એ તો બળીયા સાથે બાથ, હો હઠીલા રાણા;
એ તો જોઇને ભરીએ નાથ, હો હઠીલા રાણા. ૪.

એ તો તરવું છે સાગર નીર, હો હઠીલા રાણા;
બળે પામીએ ન સામે તીર , હો હઠીલા રાણા. ૫.

મને થાય છે માઠા શુકન, હો હઠીલા રાણા;
મારું ફરકે છે જમણું લોચન, હો હઠીલા રાણા. ૬.

મારો મોતીનો તૂટ્યો હાર, હો હઠીલા રાણા;
ડાબે નેત્રે વહે જળ ધાર, હો હઠીલા રાણા. ૭.

દિસે ગગને ઝાંખો ભાણ, હો હઠીલા રાણા;
દિસે નગરી તો ઉજડ રાન, હો હઠીલા રાણા. ૮.

રુવે વાયસ ગાય ને શ્વાન, હો હઠીલા રાણા;
એવા શુકન માઠા થાય, હો હઠીલા રાણા. ૯.

હું ધ્રુજતી દેખું ધરણ, હો હઠીલા રાણા;
એ તો સાગરે શોણિત વરણ, હો હઠીલા રાણા. ૧૦.

આવ્યા અગણિત અસવાર, હો હઠીલા રાણા;
માહેમાંહે થાય છે હાહાકાર, હો હઠીલા રાણા. ૧૧.

ઓ દુંદુભી વાગ્યો ઘાય, હો હઠીલા રાણા;
એ તો સૈન્ય તમ પર ધાય, હો હઠીલા રાણા . ૧૨.

ઓ આવ્યું દળ વાદળ, હો હઠીલા રાણા;
ઓ ઝળકે ભાલાના ફળ, હો હઠીલા રાણા. ૧૩.

પાખર બખ્તર ધરી ટોપી, હો હઠીલા રાણા;
દૈત્ય ભરાયા આવે કોપી, હો હઠીલા રાણા. ૧૫.

એ તો શુરવીર મહાકાળ, હો હઠીલા રાણા;
હવે થાશે કોણ હાલ ? હો હઠીલા રાણા. ૧૬.

નાથ જુઓ વિચારી મન, હો હઠીલા રાણા ;
જુધ્ધ રહેવા દો રાજન, હો હઠીલા રાણા. ૧૭.

જો લોપો મારી વાણ, હો હઠીલા રાણા;
તમને માતા પિતાની આણ, હો હઠીલા રાણા ૧૮.

આવ્યો બાણ તે પ્રલયકાળ, હો હઠીલા રાણા;
મેઘાડંબર છત્ર વિશાળ, હો હઠીલા રાણા. ૧૯.

(વલણ)

મેઘાડંબર છત્ર બિરાજે, ઊલટી નગરી બુધ રે;
અગણિત અસ્વાર આવિયા, તેણે વીંટી લીધો અનિરુધ્ધ રે. ૨૦.