કહેવતોની યાદી

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
  1. જાજા હાથ રળીયામણા ------- સાથે મળી ને કામ કરવુ
  2. મુઈ ભેંસના મોટા ડાળા--------મૃત વ્યક્તિ ગમે તેવો ખરાબ હોય, મૃત્યુ બાદ લોકો તેના ગુણગાન જ કરે છે.

લેખ