કુમકુમને પગલે પધારો

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
કુમકુમને પગલે પધારો
નરસિંહ મહેતા


<poem>

કુમકુમને પગલે પધારો, રાજ કુમકુમને પગલે. મસમસતા મોહનજી પધાર્યા, ડગમગતે ડગલે; પધારો. મસ્તક પાઘ પિતાંબર સોહિયે, લીલાં અંબર રંગ લે; પધારો. મુખ ઉપર શ્રમજળનારે મોતી, જોતાં મન હરી લે; પધારો. સાકર કેરા કરા પડ્યા છે, આંગણિયે સઘળે; પધારો. દૂધડે મેહ વુઠ્યો નરસૈંયા, રસ વાધ્યો ઢગલે; પધારો.