ગુજરાતી કહેવતો/ઉ

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
 • ઉકલ્યો કોયડો કોડીનો
 • ઉકરડાને વધતાં વાર શી?
 • ઉજળું એટલું દુધ નહિ.
 • ઉજળે લુગડે ડાઘ બેસે.
 • ઉજ્જડ વનમાં એરંડો પ્રધાન.
 • ઉઠ પ્હાણા પગ પર.
 • ઉઠ રે વહુ વિસામો ખા હું કાંતુ ને તું દળવા જા.
 • ઉતર્યો અમલદાર કોડીનો.
 • ઉતાવળે આંબા ન પાકે
 • ઉલાળિયું કરવું ( ધંધામાં ખોટ થયાની વાત ફેલાવીને ફરાર થઈ જવુ )
 • ઉંદરને ઉછાળો નહિ, મિંદડીને માલો નહિ, નાગર બચ્ચો કાલો નહિ, ને બ્રાહ્મણ ઘેર પાળો નહિ.
 • ઉંબર બળતો ન જુએ ને ડુંગર બળતો તો જુએ.