ગુજરાતી કહેવતો/ક્ષ

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ક્ષમા વીરનું ભૂષણ છે


લેખ