ગુજરાતી કહેવતો/ટ

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ટકાની ડોશી અને ઢબુનું મૂંડામણ

  ટલ્લે ચડાવવું
  ટહેલ નાખવી
  ટાઢા પહોરની તોપ ફોડવી
  ટાઢા પાણીએ ખસ ગઈ
  ટાઢું પાણી રેડી દેવું
  ટાઢો ડામ દેવો
  ટાયલાવેડાં કરવાં
  ટાલિયા નર કો'ક નિર્ધન
  ટાંટીયાની કઢી થઈ જવી
  ટાંટિયો ટળવો
  ટાંડી મૂકવી
  ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય
  ટૂંકું ને ટચ
  ટેભા ટૂટી જવા
  ટોટો પીસવો
  ટોણો મારવો
  ટોપી પહેરાવી દેવી
  ટોપી ફેરવી નાખવી

ઢાંચો:Uncategorized