ગુજરાતી કહેવતો/ઠ

વિકિસૂક્તિમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

ઠણઠણગોપાલ

   ઠરડ કાઢી નાખવી
   ઠરીને ઠામ થવું
   ઠરીને ઠીંકરું થઈ જવું
   ઠાગાઠૈયા કરવા
   ઠેકાણે પડવું
   ઠેરના ઠેર
   ઠોઠ નિશાળિયાને વૈતરણા ઝાઝા
   ઠોકર વાગે ત્યારે જ અક્કલ આવે