ગુજરાતી કહેવતો/ઢ

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ઢાંકણીમાં પાણી લઈ ડૂબી મર

   ઢાંકો-ઢૂંબો કરવો


લેખ