ગુજરાતી કહેવતો/ધ

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
 • ધાર્યુ ધણીનું થાય.
 • ધરમ કરતા ધાડ પડી.
 • ધોબીનો ગધેડો ના ઘરનો કે ના ઘાટનો.
 • ધકેલ પંચા દોઢસો
 • ધણીની નજર એક, ચોરની નજર ચાર
 • ધનોત-પનોત કાઢી નાખવું
 • ધરતીનો છેડો ઘર
 • ધરમ ધક્કો
 • ધરમના કામમાં ઢીલ ન હોય
 • ન્ધરમની ગાયના દાંત ન જોવાય
 • ધીરજના ફળ મીઠા હોય
 • ધુમાડાને બાચકા ભર્યે દહાડો ન વળે
 • ધૂળ ઉપર લીંપણ ન કરાય
 • ધૂળ્ કાઢી નાખવી
 • ધોકે નાર પાંસરી
 • ધોલધપાટ કરવી
 • ધોબીનો કૂતરો, નહિ ઘરનો નહિ ઘાટનો
 • ધોયેલ મૂળા જેવો
 • ધોળા દિવસે તારા દેખાવા
 • ધોળામાં ધૂળ પડી
 • ધોળિયા સાથે કાળિયો રહે, વાન ન આવે, સાન તો આવે
 • ધોળે ધરમે