ગુજરાતી કહેવતો/બ

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
 1. બકરું કાઢતા ઊંટ પેઠું
 2. બગભગત-ઠગભગત
 3. બગાસું ખાતા પતાસું મળ્યું
 4. બત્રીસ કોઠે દીવા પ્રગટ્યા
 5. બદલો લેવો ઈશ્વરનું કામ
 6. બધો ભાર અંતે કન્યાની કેડ પર આવે
 7. બલિદાનનો બકરો
 8. બહુ ડાહ્યો બહુ ખરડાય
 9. બળતાંમાં ઘી હોમવું
 10. બળતું ઘર કૃષ્ણાર્પણ કરવું
 11. બળિયાના બે ભાગ
 12. બક્ષિસ લાખની પણ હિસાબ કોડીનો
 13. બાઈ બાઈ ચારણી
 14. બાઈને કોઈ લે નહિ ને ભાઈને કોઈ આપે નહિ
 15. બાડા ગામમાં બે બારશ
 16. બાપ એવા બેટા ને વડ એવા ટેટા.
 17. બાપ શેર તો દીકરો સવા શેર
 18. બાપના કૂવામાં ડુબી ન મરાય
 19. બાપના પૈસે તાગડધીન્ના
 20. બાપનું વહાણ ને બેસવાની તાણ
 21. બાપે માર્યા વેર
 22. બાફી મારવું
 23. બાર ગાઊએ બોલી બદલાય.
 24. બાર બાવા ને તેર ચોકા
 25. બાર વરસે બાવો બોલ્યો, જા બેટા દુકાળ પડશે
 26. બાર વર્ષે બાવો બોલ્યો જા બેટા તેરા નખ્ખોદ જજો.
 27. બાર હાથનું ચીભડું ને તેર હાથનું બી
 28. બારે મેઘ ખાંગા થવા
 29. બારે વહાણ ડૂબી જવા
 30. બાવળ વાવો તો કાંટા ઉગે અને આંબો વાવો તો કેરી મળે
 31. બાવા બાર ને લાડવા ચાર
 32. બાવા બન્યા હે તો હિન્દી બોલના પડતા હૈ.
 33. બાવાના બેઉ બગડે.
 34. બાવો ઉઠ્યો બગલમાં હાથ
 35. બાંધી મુઠ્ઠી લાખની, ઉઘાડી વા ખાય
 36. બિલાડીના કીધે શીંકુ ન ટૂટે
 37. બિલાડીના પેટમાં ખીર ન ટકે, બૈરાંના પેટમાં વાત ન ટકે
 38. બિલાડીની ડોકે ઘંટ બાંધે કોણ?
 39. બિલાડીનું બચ્ચું સાત ઘેર ફરે
 40. બિલાડીને દૂધ ભળાવો તો પછી શું થાય ?
 41. બીજાની ચિતા પર પોતાની ભાખરી શેકી લેવી
 42. બીડું ઝડપવું
 43. બુદ્ધિ આગાળ બળ પાણી ભરે
 44. બે ઘરનો પરોણો ભૂખે મરે
 45. બે પાડા લડે તેમાં ઝાડનો ખો નીકળે
 46. બે પાંદડે થવું
 47. બે બદામનો માણસ
 48. બે બાજુની ઢોલકી વગાડવી
 49. બેઉ હાથમાં લાડવા
 50. બેઠાં બેઠાં ખાધે તો કુબેરના ભંડાર પણ ખૂટી જાય
 51. બેની વચમાં ત્રીજો કુટાય
 52. બૈરાંની બુદ્ધિ પગની પાનીએ
 53. બોકડો વધેરવો
 54. બોડી-બામણીનું ખેતર
 55. બોલીને ફરી જવું
 56. બોલે તેના બોર વેચાય.
 57. બંધ બેસતી પાઘડી પહેરી લેવી
 58. બ્રાહ્મણની દોસ્તી કરો તો કા ભિક માંગે ને કા મંગાવે.
 59. બ્રાહ્મણી વંઠે તો તરકડે જાય