ગુજરાતી કહેવતો/ય

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search

યથા રાજા તથા પ્રજા