ગુજરાતી કહેવતો/સ

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
 1. સઈ, સોની ને સાળવી ન મૂકે સગી બેનને જાળવી
 2. સઈની સાંજ ને મોચીની સવાર ક્યારે ય ન પડે
 3. સઈનો દીકરો જીવે ત્યાં લગી સીવે
 4. સક્કરવાર વળવો
 5. સગપણમાં સાઢુ ને જમણમાં લાડુ
 6. સગા બાપનો પણ વિશ્વાસ નહિ.
 7. સત્તર પંચા પંચાણું ને બે મૂક્યા છૂટના, લાવો પટેલ સોમાં બે ઓછા
 8. સત્તા આગળ શાણપણ નકામું
 9. સતી શાપ આપે નહિ અને શંખણીના શાપ લાગે નહિ
 10. સદાનો રમતારામ છે
 11. સબસે બડી ચૂપ
 12. સવાર પડી ને આંખ ઉઘડી
 13. સસ્તુ ભાડું ને સિદ્ધપુરની જાત્રા
 14. સળગતામાં હાથ ઘાલો તો હાથ તો દાઝે જ ને
 15. સળગતું લાકડું ઘરમાં ન ઘલાય
 16. સ્વભાવનું ઓસડ ન હોય
 17. સંગ તેવો રંગ
 18. સંઘર્યો સાપ પણ કામ આવે
 19. સંતોષી નર સદા સુખી
 20. સંપ ત્યાં જંપ
 21. સંપત પ્રમાણે સોડ તાણો.
 22. સંસાર છે ચાલ્યા કરે
 23. સાચને આંચ ન આવે
 24. સાજા ખાય અન્ન ને માંદા ખાય ધન
 25. સાઠે બુદ્ધિ નાઠે
 26. સાન ઠેકાણે આવવી
 27. સાનમાં સમજે તો સારું
 28. સાપ ગયા અને લીસોટા રહ્યા
 29. સાપ પણ ન મરે અને લાકડી પણ ન તૂટૅ.
 30. સાપના દરમાં હાથ નાખવો
 31. સાપને ઘેર સાપ પરોણો
 32. સાપે છછુંદર ગળ્યા જેવી હાલત
 33. સારા કામમાં સો વિઘન
 34. સાહસ વિના સિદ્ધિ નથી.
 35. સ્વાસ ત્યાં સુધી શોષ. જીવે ત્યાં સુધી જંજાળ. દમ ત્યાં લગી દવા.
 36. સાંઠે બુદ્ધિ નાઠી
 37. સીદીભાઈને સીદકાં વહાલાં
 38. સીદીભાઈનો ડાબો કાન
 39. સીધી આંગળીએ ઘી ન નીકળે
 40. સીંદરી બળે પણ વળ ન મૂકે
 41. સુખમાં સાંભરે સોની ને દુ:ખમાં સાંભરે રામ
 42. સુથારનું મન બાવળિયે ને ચોરનું મન ચાઆવળિયે
 43. સુરતનું જમણ ને કાશીનું મરણ
 44. સૂકા ભેગુ લીલું બળે
 45. સૂપડાં સાફ થઈ ગયાં
 46. સૂળીનો ઘા સોયથી સર્યો
 47. સૂંઠને ગાંગડે ગાંધી ન થવાય
 48. સેવા કરે તેને મેવા મળે
 49. સો ઉંદર મારીને બિલાડી બાઈ પાટે બેઠા
 50. સો કાંકરે એક કાંકરો વાગે
 51. સો જોષી ને એક ડોશી
 52. સો દવા એક હવા
 53. સો દહાડા સાસુના તો એક દહાડો વહુનો
 54. સો વાતની એક વાત
 55. સો સુવાવડ અને એક કસુવાવડ
 56. સો સોનારની એક લોહારની (સોનીના સો ઘા તો લુહારનો એક ઘા)
 57. સો સ્વાર્થી મિત્રો કર્તા એક નિસ્વાર્થ શત્રુ સારો.
 58. સોટી વાગે ચમચમ ને વિદ્યા આવે રૂમઝૂમ
 59. સોના કરતાં ઘડામણ મોંઘું
 60. સોનાની જાળને પાણીમાં ન ફેંકાય
 61. સોનાની થાળીમાં લોઢાનો મેખ
 62. સોનાનો સૂરજ ઉગવો
 63. સોનામાં સુગંધ મળે
 64. સોની તો સગી બહેનનું પણ ચોરે.
 65. સોનું સડે નહિ ને વાણિયો વટલાય નહિ
 66. સોબત કરતા શ્વાનની બે બાજુનું દુઃખ
 67. સોળે સાન, વીસે વાન
 68. સ્ત્રી ચરિત્રને કોણ પામી શકે ?
 69. સ્ત્રી રહે તો આપથી અને જાય તો સગા બાપથી