ચાર્લ્સ કૂલે

વિકિસૂક્તિમાંથી

ચાર્લ્સ હોર્ટન કૂલે (૧૭ ઓગસ્ટ ૧૮૬૪ – ૭ મે ૧૯૨૯) અમેરિકન સમાજશાસ્ત્રી હતા.

સૂક્તિ[ફેરફાર કરો]

  • મન સામાજિક છે અને સમાજ માનસિક છે.
    • પરમાર, વાય એ. (૨૦૧૧). સમાજશાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતો (ચોથી આવૃત્તિ.). અમદાવાદ: યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ. p. ૧૮૩.