ચિત્ર:Krishna as Envoy.jpg

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search

મૂળભુત ફાઇલ(૮૨૨ × ૧,૦૫૪ પીક્સલ, ફાઇલનું કદ: ૬૦૧ KB, MIME પ્રકાર: image/jpeg)

આ ફાઇલ Wikimedia Commonsનો ભાગ છે અને શક્ય છે કે અન્ય પ્રકલ્પોમાં પણ વપરાઇ હોય. ત્યાંનાં મૂળ ફાઇલનાં વર્ણનનાં પાના પર આપેલું વર્ણન નીચે દર્શાવેલું છે.

સારાંશ:

કલાકાર
creator QS:P170,Q333453
શીર્ષક
English: Sri Krishna as Envoy
മലയാളം: ശ്രീകൃഷ്ണദൂത്
Object type painting
object_type QS:P31,Q3305213
વર્ણન
English: Sri Krishna, in his role as an Envoy of Pandavas to the Kaurava Court.
മലയാളം: കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരുടെ ദൂതനായി കൗരവ സഭയിൽ.
તારીખ ૧૯૦૫
date QS:P571,+1905-00-00T00:00:00Z/9
માધ્યમ oil on canvas
medium QS:P186,Q296955;P186,Q4259259,P518,Q861259
વર્તમાન સ્થાન
English: Sri Jayachama Rajendra Art Gallery, Jaganmohan Palace, Mysore, Karnataka.
മലയാളം: ശ്രീ ജയാചമ രാജേന്ദ്ര ആർട്ട് ഗാലറി, ജഗന്മോഹൻ കൊട്ടാരം, മൈസൂർ, കർണ്ണാടക.
સ્રોત/ફોટોગ્રાફર http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/bce_299_200/mahabharata/ravivarma/ravivarma.html But slightly digitally altered.
અન્ય આવૃત્તિઓ

http://www.raja-ravi-varma.keralaz.info/raja-ravi-varma/lord-krishna-painting.shtm

પરવાના

This is a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public domain work of art. The work of art itself is in the public domain for the following reason:
Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less.


Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States.

The official position taken by the Wikimedia Foundation is that "faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public domain".
This photographic reproduction is therefore also considered to be in the public domain in the United States. In other jurisdictions, re-use of this content may be restricted; see Reuse of PD-Art photographs for details.

ફાઇલનો ઇતિહાસ

તારીખ/સમય ઉપર ક્લિક કરવાથી તે સમયે ફાઇલ કેવી હતી તે જોવા મળશે.

તારીખ/સમયલઘુચિત્રપરિમાણોસભ્યટિપ્પણી
વર્તમાન૨૩:૩૯, ૫ જૂન ૨૦૧૩૨૩:૩૯, ૫ જૂન ૨૦૧૩નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૮૨૨ × ૧,૦૫૪ (૬૦૧ KB)PraveenpReverted to version as of 08:39, 5 July 2012
૧૯:૨૬, ૪ જૂન ૨૦૧૩૧૯:૨૬, ૪ જૂન ૨૦૧૩નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૯૦૦ × ૧,૨૦૦ (૩૨૨ KB)Badbuu1000better
૧૪:૦૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૨૧૪:૦૯, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૮૨૨ × ૧,૦૫૪ (૬૦૧ KB)PraveenpReverted to version as of 10:43, 18 December 2010 (Although it has more color saturation, it is an unjustifiable crop)
૧૧:૧૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૨૧૧:૧૧, ૫ જુલાઇ ૨૦૧૨નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૩૬ × ૪૪૭ (૪૯ KB)Napoleon 100better colors
૧૬:૧૩, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦૧૬:૧૩, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૮૨૨ × ૧,૦૫૪ (૬૦૧ KB)PraveenpBigger (http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/bce_299_200/mahabharata/ravivarma/ravivarma.html, altered to better view)
૧૦:૨૮, ૧૨ જૂન ૨૦૧૦૧૦:૨૮, ૧૨ જૂન ૨૦૧૦નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૬૨૪ × ૮૦૦ (૧૭૭ KB)Redtigerxyzbigger
૨૩:૧૭, ૨૨ માર્ચ ૨૦૦૮૨૩:૧૭, ૨૨ માર્ચ ૨૦૦૮નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૪૬૪ × ૬૪૬ (૩૭ KB)Finavonborders cropped
૧૪:૪૬, ૪ મે ૨૦૦૭૧૪:૪૬, ૪ મે ૨૦૦૭નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૫૯૦ × ૮૦૪ (૭૧ KB)Vimalkalyan{{Information |Description=Lord Krishna as envoy in Mahabaratha. Painting by Raja Ravi Varma |Source=http://www.raja-ravi-varma.keralaz.info/raja-ravi-varma/lord-krishna-painting.shtm |Date=2007-05-04 |A

ફાઇલનો વ્યાપક ઉપયોગ

નીચેની બીજી વિકિઓ આ ફાઈલ વાપરે છે: