જશોદાના જીવણ ઊભા

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
જશોદાના જીવણ ઊભા
નરસિંહ મહેતાજશોદાના જીવન ઊભા, જમનાને તીરે;
મોરલી વજાડે મોહન, મધૂરી ધીરે.- જશોદાના.. - ટેક

પીતાંબરની પલવટ વાળી, ઉર લેહેકે માળા;
કાનબીચ કુંડળ લળકે, દીસે રૂપાળા.- જશોદાના..

પરભાતે ઊઠીને ગોપી, ગૌને હેરાવે ;
ઓ કાનુડા ! ઓ કાનુડા ! કહીને બોલાવે.- જશોદાના..

આજ તો અમારી ઘેનેં, દૂધ થોડેરાં દીધાં,
રખે રે શામળિયે વહાલે, દોહીને પીધાં.- જશોદાના..

સાંભળ રે સલૂણી શ્યામા, વાતલડી મારી;
તુજ સરખી સલક્ષણી છે, ગાવલડી તારી.- જશોદાના..

એવાં એવાં વચન સુણી, ગોપી આનંદ પામી;
ભક્તવત્સલ ભૂધરજી મળ્યા, મેહેતા નરસૈના સ્વામી.- જશોદાના..


-૦-