જીવન

વિકિસૂક્તિમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
  1. તમારા જીવનમાં વરસો ઉમેરવાની વાત મોટી નથી પણ તમારાં વરસોમાં જીવન ઉમેરવાની વાત મોટી છે.


લેખ