લખાણ પર જાઓ

જ્ઞાન

વિકિસૂક્તિમાંથી
  1. માનવીના જ્ઞાનને માપવા માટે તેની નમ્રતા અને બધાને પ્રેમ કરવાની તેની તાકાતને તપાસવી પડે છે. – મહાત્મા ગાંધી
  2. પોતાની અજ્ઞાનતાનો અનુભવ જ બુદ્ધિમત્તાના મંદિરનું પ્રથમ સોપાન છે.


લેખ