ટળતો ટળતો હીંડીશ મારે

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ટળતો ટળતો હીંડીશ મારે
નરસિંહ મહેતા


<poem>

ટળતો ટળતો હીંડીશ મારે, આલિંગન દીધા વિના ક્યમ સરેરે; આગે અમ ઘર નણદલ જુઠી, ઉઠીને અદેખી હરેરે. સાસુ સસરો માત પીતારે, જે બોલે તે સહીએરે; પૂર્વે એશું અનુભવ છેરે, તો મૂકી ક્યમ જઈએરે. એ રસ જાણે જવલ્લોરે જોગી, કે વળી મુનિવર જાણેરે; શુક સનકાદિક નારદ જાણે, જેને વેદ વખાણેરે. એ રસ જાણે વ્રજનીરે નારી, કે દેવે પીધોરે; ઉગરતો રસ ઢળતો દૂતો, નરસિંહીએ ઝોંટીને લીધોરે.