ઢાંચો:Potd-w/સપ્તાહ-૪

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
સફેદ ડાહ્‌લીયા
ચિત્ર -- મથાળું
પીળું ડાહ્‌લીયા (ગોલ્ડન ટોર્ચ)
ચિત્ર -- મથાળું
કેસરી ડાહ્‌લીયા
ચિત્ર -- મથાળું
ગુલાબી ડાહ્‌લીયા
ચિત્ર -- મથાળું
લાલ ડાહ્‌લીયા (રેડ કેપ)
ચિત્ર -- મથાળું
કિરમજી ડાહ્‌લીયા
ચિત્ર -- મથાળું
મિશ્ર રંગનું ડાહ્‌લીયા
ચિત્ર -- મથાળું