લખાણ પર જાઓ

નાગર નંદજીના લાલ

વિકિસૂક્તિમાંથી
નાગર નંદજીના લાલ
નરસિંહ મહેતા


નાગર નંદજીના લાલ !
રાસ રમંતાં મારી નથડી ખોવાણી.

કાના ! જડી હોય તો આલ
રાસ રમંતાં મારી નથડી ખોવાણી... નાગર નંદજીના લાલ !

નાની નાની નથણી ને માંહી જડેલા હીરા,
નથણી આપો ને મારા સુભદ્રાના વીરા... નાગર નંદજીના લાલ !

નાનેરી પહેરું તો મારે નાકે ના સોહાય,
મોટેરી પહેરું તો મારા મુખપર ઝોલાં ખાય... નાગર નંદજીના લાલ !

વૃંદાવનની કુંજગલીમાં બોલે ઝીણા મોર
રાધાજીની નથડીનો શામળિયો છે ચોર... નાગર નંદજીના લાલ !

નથણી આપોને પ્રભુ નંદના કુમાર,
નરસૈંયાના સ્વામી ઉપર જાઉં બલિહાર... નાગર નંદજીના લાલ !

નરસિંહ મહેતા


વિશેષ માહિતી[ફેરફાર કરો]

આ રચના ગુજરાતી ચિત્રપટ કુંવરબાઈનું મામેરું (૧૯૭૪)માં વપરાયું છે.


નરસિંહ મહેતા (વિકિપીડિયા ગુજરાતી)