ભય

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  1. જો હું મારા તમામ વ્યવહારમાં પ્રામાણિક હોઉં તો મને કદી ડર લાગવાનો નથી. - સ્વામી વિવેકાનંદ


લેખ