લખાણ પર જાઓ

મીડિયાવિકિ:Bad image list

Page contents not supported in other languages.
વિકિસૂક્તિમાંથી

ફોર્મેટ નીચે મુજબ છે:

ફક્ત યાદીનાં નામો જ (* થી શરૂ થતી પંક્તિઓ) ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યાં છે. પંક્તિમાં રહેલી પહેલી કડી ખરાબ ફાઇલને જોડતી હોવી જ જોઇએ. તે જ પંક્તિમાં બાદમાં આવતી કડીઓ અપવાદ રૂપ ગણવામાં આવશે, જેમકે એવા લેખો કે જેમાં ફાઇલ વણી લેવામાં આવી (inline) હોય.