વાણી

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search

વાણી અને વર્તન એક સરખાં હોવાં જોઈએ


લેખ