વિરતા

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
    • બકરીની જેમ સો વર્ષ જીવવા કરતાં એક પળ પણ સિંહની જેમ જીવવું બહેતર છે. -ટીપુ સુલતાન