શ્રેણી:જોડકણા

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

સ્વર[ફેરફાર કરો]

 - - - - - - - - - - અં - અઃ

વ્યંજન[ફેરફાર કરો]

મુળાક્ષર વર્ગ ક -   
મુળાક્ષર વર્ગ ચ -
મુળાક્ષર વર્ગ ટ -
મુળાક્ષર વર્ગ ત -
મુળાક્ષર વર્ગ પ -
મુળાક્ષર વર્ગ ય - ક્ષજ્ઞ


[ફેરફાર કરો]

A B C D બાળકોની મીઠી બોલી E F G H I ભણવાની આ નવી સ્ટાઈલ J K L M N ચાલો બાળકો નીકાળો પેન O P Q R S T વચ્ચે કોણે મારી સીટી U V W X Y Z શાંતીથી લખો એ ટુ ઝેડ.

[ફેરફાર કરો]

આવ રે વરસાદ,ધેબરીઓ પરસાદ ઊની ઊની રોટલી ને કારેલાનું શાક આવ રે વરસાદ,નેવલે પાણી નઠારી છોકરીને દેડકે તાણી

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

 • એક બીલાડી જાડી
  એક બીલાડી જાડી
     તેણે પહેરી સાડી
  સાડી પહેરી ફરવા ગઇ
     કાંકરીયામા તરવા ગઇ
  કાંકરીયામા મગર
     બીલ્લીને આયા ચક્કર
  સાડીનો છેડો છુટી ગયો
     મગરના મોં મા આવી ગયો
  મગર બીલ્લી ખાઇ ગયો

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

અં[ફેરફાર કરો]

અઃ[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

 • કાણાને
 કાણાને કાણો નવ કહીએ,
 કડવા લાગે વેણ,
 હળવે રહીને પૂછીએ,
 શેણે ખોયા નેણ?
 • કહે નેપોલિયન દેશને
 કહે નેપોલિયન દેશને,
 કરવા આબાદાન,
 ભલું ભણાવો પુત્રીને,
 તો શાણી થાનાર. 

[ફેરફાર કરો]

ghg

[ફેરફાર કરો]

 • ગણપતિ દાદા
 ગણપતિદાદા મૌર્યા, ઘીનાં લાડૂ ચોરીયા, 
 ગણપતિદાદા લાડૂ જમે, એકવીસ લાડૂ પેટમાં રમે,
 ઉંદર ઉપર સવારી કરે, મલક આખામાં ફરતા ફરે, 
 ગણપતિદાદા મૌર્યા, ઘીનાં લાડૂ ચોરીયા,

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

 • ચક્કી ચોખા ખાંડે છે
 ચક્કી ચોખા ખાંડે છે, 
  મોર પગલા પાડે છે,
  ઢેલ પાણી ઢોળે છે,
 પિતાંબર પગલા પાડે છે,
 ટિલ્ડીનો ટુચ્કો, મારો જોરમાં ભૂસ્કો.

[ફેરફાર કરો]

chagan magan tara chhapre lagan

aaj tara vivah ane kaal tara lagan

[ફેરફાર કરો]

Jamva ma jaglo ane

kutva ma bhaglo

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

tali pado chokara mama lave topara topara to bhave nai pani no dado lave nai dado mukiyo otali vichhi chadiyo chotale chotalo to lambo mama ni ghare aambo aamba upar keri mamani vav beri beri beri karso nai mama ne ghare jaso nai

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

 • પધારો, મેઘરાજા! ચોમાસુ બેસી ગ્યુ!!
 આવ રે વરસાદ,
 ઘેબરીયો પરસાદ,
 ઉની ઉની રોટલી ને
 કારેલાં નું શાક!

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

 • મે એક બિલાડી પાળી છે
 મે એક બિલાડી પાળી છે, તે રંગે બહૂ રુપાળી છે,
 તે હળવે હળવે ચાલે છે, ને અંધારામાં ભાળે છે,
 તે ઉંદરને ઝટપટ ઝાલે છે, ને કુતરાથી બીતી ચાલે છે,
 એના ડિલ પર ડાઘ છે, તે મારા ઘરનો વાઘ છે !
 • મૂળ રંગ
 લાલ પીળો ને વાદળી,
 એ મૂળ રંગ કહેવાય,
 બાકીના બીજા બધાં,
 મેળવણીથી થાય.

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

 • વારતા રે વારતા
 વારતા રે વારતા, ભાભો ઢોર ચારતા, 
 ચપટી બોર લાવતા, છોકરાવ સમજાવતા, 
 એક છોકરો રિસાયો, કોઠી પાછળ ભીંસાયો, 
 કોઠી પડી આડી, છોકરાએ ચીસ પાડી, 
 અરરર… માડી.

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

 • હસતે મુખ રસ્તામાં વેર્યા
 હસતે મુખ રસ્તામાં વેર્યા,
 ફૂલ નશીબે ગુલાબ કેરા.
 નીચા વળીને વીણીશું ક્યારે?
 આજે આજે ભાઇ અત્યારે.

ક્ષ[ફેરફાર કરો]

જ્ઞ[ફેરફાર કરો]

આ શ્રેણીમાં હાલમાં કોઇ પાનાં કે મીડિયા નથી.