સભ્ય:Antonorsi

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
બબેલ સભ્ય માહિતી
es-N Este usuario tiene una comprensión nativa del español.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
gu-0 આ સભ્યને ગુજરાતીની જરાપણ જાણકારી નથી (અથવા તે મહામુસીબતે સમજી શકે છે).
ભાષાવાર સભ્યો

Hello, I'm Antonorsi, from es.wiki. You can contact me in my talk page on meta.