અખેગીતા/કડવું ૧૫ મું - જીવન્મુકતનો મહિમા - ૧

વિકિસૂક્તિમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ કૃતિ/પાનું હમણાં જ અહીં લાવ્યા છીએ અને તેની ભૂલશુદ્ધિ (પ્રૂફ રીડીંગ) બાકી છે. જો તેમાં કોઈ ભૂલો જણાય તો ક્ષમા કરશો, થોડા સમયમાં આનું શુદ્ધિકરણ કરીને તેને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવશે.
← કડવું ૧૪ મું - જીવન્મુકતની દશા - ૨ અખેગીતા
કડવું ૧૫ મું - જીવન્મુકતનો મહિમા -૧
અખો
કડવું ૧૬ મું - જીવન્મુકતનો મહિમા -૨ →


રાગ ધન્યાશ્રી

વળી કહું જીવન્મુક્ત દશાયજી, નિશ્ચે જેનો પરવત-પ્રાયજી;

જેણે પ્રિછ્યો વસ્તુ મહિમાયજી, તેઅનુબહતાંપાછોન થાયજી. ૧

,

પુર્વછાયા

અનુભવ જે મોટાતણો, આપાપર નહી જે વિષે;
આપ ગળીયું આપ માહે, દ્વંદ્વાતીત રહા સુખે. ૧

તેહની કલા પ્રિછી નવ પડે, મતો તે અગમ અગાધ;
વારિધિ-કેરાં વારિ જે, ભાઇ નહિ તરવાં સાધ્ય.

જેમ સૂર્ય તપે નિદાયનો, તોએ તે ઉષ્ણ ન થાય;
તેમ તત્ત્વદર્શી પુરુષને, દોષ ન લાગેકાંય. ૩

જેમ વાયુ વહે બહુ ગંધને, ઉત્તમ અધમ અપાર;
પણ રહે અસંગી તે થકો, સ્પર્શે નહિ લગાર. ૪

તત્તવદર્શી પુરુષને, જેમ જાણો દેહભાવ;
વહે પણ વળગે નહીં, જે જાણે સહજ-સ્વભાવ. ૫

જેમ વિચિત્ર ભાતિના રંગ મૂકિયે, સ્ફટિકમણિની પાસ;
તે ભળ્યા સરખા ભાવ દેખાડે, પણ આપ રહે ઉદાસ. ૬

જેમ ચશ્માના પડવિષે, રોધ ન પામે દુષ્ટ૧૦;
તેજ અધિક પોષે આંખને, તેમ અણલિંગી ઉત્કૃષ્ટ. ૭

તેમ અનુભવી પુરુષને, આપોપું૧૧ અંતર નથી;
અમલ૧૨ આશય૧૩ તેહનો, ભાઈ ભાગી ઉર્મિ૧૪ ઉરથી. ૮

$$$$ સિધ્ધાંત પોખે૧૫, પ્રેમેશું પાવન કરે;
ઉપદેશ આપે આત્મવિદ્યા, સેહેજ૧૬ શબ્દ તે ઉચરે. ૯

કહે અખો સહુને વિષે,માન હોય મહંતને૧૭;

એ ઉત્કૃષ્ટદશાને તેજ પામે, જે સેવે હરિ-ગુરુ-સંતને. ૧૦

________________________________________

૧ પર્વતના જેવો. ૨ પુનર્જન્મ ન પામે.૩ સુખદુઃખાદિ જોડકાંથી પર. ૪ અભિપ્રાય. ૫ મહાસાગરનું. ૬ પાણી. ૭ શક્ય. ૮ ઊનાળાનો. ૯ રૂંધાય નહિ. ૧૦ દ્રષ્ટિ. ૧૧ હુંપણું. ૧૨ નિર્મળ. ૧૩ અભિપ્રાય. ૧૪ સુખદુખાદિરૂપ તરંગ. ૧૫ આપે. ૧૬ સ્વાભાવિક. ૧૭ મહાત્માને.


(પૂર્ણ)