બાળક

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  1. બાળકને નિર્દોષ અને પ્રેમાળ કૌટુંબિક વાતાવરણ મળે એજ અગત્યનું છે. શુદ્ધ વાત્સલ્યનો આસ્વાદ મળતો હોય ત્યાં જીવન સુરક્ષિત રહે છે. - કાકાસાહેબ કાલેલકર


લેખ