ઢાંચો:વિકિસૂક્તિ જાણકારી

વિકિસૂક્તિમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પ્રબંધકો, આ ઢાંચામાં કોઇપણ બદલાવ કરો તો બીજા બ્રાઉઝરો પર પણ ચકાસણી કરી લેશો જેથી કોઇ ખામી ન રહે.

લેખ યાદી: બધાંનવાજૂનાલાંબાનાનાઆધારઅસંયુક્તઅવર્ગીકૃતઅવર્ગીકૃત શ્રેણીનવા સદસ્યોનું યોગદાન
બંધુ પ્રકલ્પ: મેટાવિકિકોશવિકિપીડિયાવિકિપુસ્તકવિકિસ્ત્રોતવિકિજાતિકોમન્સવિકિસમાચાર
યોગદાનકર્તાઓ: વિશેષ પરિયોજના સૂચીવિકિસૂક્તિ:નીતિસહાયતાજાતે શીખો
આંકડાકીય: કુલ લેખ (૫૪૯) • કુલ સંપાદન (૧૭,૩૧૩) • નોંધાયેલા સભ્યો (૨,૧૨૮) • સક્રિય સભ્યો (૪) • ઊંડાઇ (81.077856865847)
વિવિધ પૃષ્ઠ: તુરંત દૂર કરવા યોગ્ય પાનાં (૦) • દૂરુપયોગ સૂચીનવા પૃષ્ઠો