સૌથી વધુ ફેરફાર થયેલા પાનાં

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૦:૩૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. મુખપૃષ્ઠ‏‎ (૪૦ પુનરાવર્તનો)
 2. ગુજરાતી કહેવતો‏‎ (૪૦ પુનરાવર્તનો)
 3. નરસિંહ મહેતા‏‎ (૩૯ પુનરાવર્તનો)
 4. અખાના છપ્પા‏‎ (૩૮ પુનરાવર્તનો)
 5. કલાપીનો કેકારવ‏‎ (૨૫ પુનરાવર્તનો)
 6. ગુજરાતી કહેવતો/દ‏‎ (૧૮ પુનરાવર્તનો)
 7. ચાઇનિઝ કહેવતો‏‎ (૧૭ પુનરાવર્તનો)
 8. અખાના છપ્પા/કુટફળ અંગ‏‎ (૧૭ પુનરાવર્તનો)
 9. પ્રેમાનંદ‏‎ (૧૭ પુનરાવર્તનો)
 10. સંત કબીર‏‎ (૧૬ પુનરાવર્તનો)
 11. અખાના છપ્પા/ખળજ્ઞાની અંગ‏‎ (૧૬ પુનરાવર્તનો)
 12. કોમ્પ્યુટર‏‎ (૧૬ પુનરાવર્તનો)
 13. કલાપીનો કેકારવ/હૃદયક્મલની જૂઠી આશા‏‎ (૧૬ પુનરાવર્તનો)
 14. રામકૃષ્ણ પરમહંસ‏‎ (૧૫ પુનરાવર્તનો)
 15. જગદ્ગુરુ રામભદ્રાચાર્ય‏‎ (૧૫ પુનરાવર્તનો)
 16. રવિન્દ્રનાથ ટાગોર‏‎ (૧૪ પુનરાવર્તનો)
 17. ગુજરાતી કહેવતો/ગ‏‎ (૧૪ પુનરાવર્તનો)
 18. સુદામા ચરિત/કડવું ૨‏‎ (૧૪ પુનરાવર્તનો)
 19. કલાપીનો કેકારવ/ભોળાં પ્રેમી‏‎ (૧૪ પુનરાવર્તનો)
 20. ગાંધીજી‏‎ (૧૪ પુનરાવર્તનો)
 21. અનુભવબિંદુ‏‎ (૧૪ પુનરાવર્તનો)
 22. કલાપી‏‎ (૧૩ પુનરાવર્તનો)
 23. સુદામા ચરિત/કડવું ૩‏‎ (૧૩ પુનરાવર્તનો)
 24. તસવીરી વિકિસૂક્તિ‏‎ (૧૩ પુનરાવર્તનો)
 25. શિક્ષણ‏‎ (૧૨ પુનરાવર્તનો)
 26. અમે મૈયારા રે‏‎ (૧૨ પુનરાવર્તનો)
 27. સુદામા ચરિત/કડવું ૧‏‎ (૧૨ પુનરાવર્તનો)
 28. પ્રેમરસ પાને‏‎ (૧૨ પુનરાવર્તનો)
 29. અખાના છપ્પા/આભડછેટનિંદા અંગ‏‎ (૧૨ પુનરાવર્તનો)
 30. ઓખાહરણ/કડવું-૫૭‏‎ (૧૨ પુનરાવર્તનો)
 31. આઝારબૈઝાની કહેવતો‏‎ (૧૨ પુનરાવર્તનો)
 32. સ્વામી વિવેકાનંદ‏‎ (૧૧ પુનરાવર્તનો)
 33. અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ‏‎ (૧૧ પુનરાવર્તનો)
 34. ઓખાહરણ/કડવું-૨૪‏‎ (૧૧ પુનરાવર્તનો)
 35. ચાણક્ય‏‎ (૧૧ પુનરાવર્તનો)
 36. જશોદા! તારા કાનુડાને‏‎ (૧૧ પુનરાવર્તનો)
 37. અખાના છપ્પા/શ્થુળદોષ અંગ‏‎ (૧૧ પુનરાવર્તનો)
 38. ગુજરાતી કહેવતો/અ‏‎ (૧૧ પુનરાવર્તનો)
 39. ગુજરાતી કહેવતો/ઘ‏‎ (૧૧ પુનરાવર્તનો)
 40. નાગદમન‏‎ (૧૦ પુનરાવર્તનો)
 41. ગુજરાતી કહેવતો/આ‏‎ (૧૦ પુનરાવર્તનો)
 42. સુદામા ચરિત/કડવું ૪‏‎ (૧૦ પુનરાવર્તનો)
 43. નાગર નંદજીના લાલ‏‎ (૧૦ પુનરાવર્તનો)
 44. આજની ઘડી રળિયામણી‏‎ (૧૦ પુનરાવર્તનો)
 45. ગુજરાતી કહેવતો/સ‏‎ (૧૦ પુનરાવર્તનો)
 46. અખાના છપ્પા/પ્રપંચ અંગ‏‎ (૧૦ પુનરાવર્તનો)
 47. શ્રીમદ્દ્ ભગવત ગીતા‏‎ (૧૦ પુનરાવર્તનો)
 48. અખાના છપ્પા/જ્ઞાનદગ્ધ અંગ‏‎ (૧૦ પુનરાવર્તનો)
 49. અખાના છપ્પા/સગુણભક્તિ અંગ‏‎ (૧૦ પુનરાવર્તનો)
 50. ઓખાહરણ/કડવું-૨૫‏‎ (૧૦ પુનરાવર્તનો)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)