સૌથી વધુ આંતરવિકી કડીઓ ધરાવતાં પાના

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૦:૩૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૩૬ results in range # to #૩૬.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. મુખપૃષ્ઠ‏‎ (૯૮ આંતરવિકિઓ)
 2. ગાંધીજી‏‎ (૫૬ આંતરવિકિઓ)
 3. ઇસુ‏‎ (૪૬ આંતરવિકિઓ)
 4. શિક્ષણ‏‎ (૪૫ આંતરવિકિઓ)
 5. જીવન‏‎ (૪૫ આંતરવિકિઓ)
 6. ચાઇનિઝ કહેવતો‏‎ (૪૪ આંતરવિકિઓ)
 7. જિન-જાક રુસો‏‎ (૪૪ આંતરવિકિઓ)
 8. ક્ષણ‏‎ (૪૩ આંતરવિકિઓ)
 9. રવિન્દ્રનાથ ટાગોર‏‎ (૪૩ આંતરવિકિઓ)
 10. અંગ્રેજી કહેવતો‏‎ (૪૧ આંતરવિકિઓ)
 11. અરેબિક કહેવતો‏‎ (૩૮ આંતરવિકિઓ)
 12. ખલિલ જીબ્રાન‏‎ (૩૭ આંતરવિકિઓ)
 13. જ્ઞાન‏‎ (૩૨ આંતરવિકિઓ)
 14. કોમ્પ્યુટર‏‎ (૨૯ આંતરવિકિઓ)
 15. સ્વામી વિવેકાનંદ‏‎ (૨૮ આંતરવિકિઓ)
 16. ઈર્ષ્યા‏‎ (૨૭ આંતરવિકિઓ)
 17. આળસ‏‎ (૨૭ આંતરવિકિઓ)
 18. ભારત‏‎ (૨૪ આંતરવિકિઓ)
 19. ઉન્નતિ‏‎ (૨૩ આંતરવિકિઓ)
 20. દાન‏‎ (૨૩ આંતરવિકિઓ)
 21. રામકૃષ્ણ પરમહંસ‏‎ (૨૨ આંતરવિકિઓ)
 22. ચારિત્ર્ય‏‎ (૨૦ આંતરવિકિઓ)
 23. ક્ષમા‏‎ (૨૦ આંતરવિકિઓ)
 24. દોષ‏‎ (૧૯ આંતરવિકિઓ)
 25. આઝારબૈઝાની કહેવતો‏‎ (૧૭ આંતરવિકિઓ)
 26. શ્રીમદ્દ્ ભગવત ગીતા‏‎ (૧૪ આંતરવિકિઓ)
 27. ટોળું‏‎ (૧૧ આંતરવિકિઓ)
 28. રમણ મહર્ષિ‏‎ (૧૦ આંતરવિકિઓ)
 29. અબ્દુલ કલામ‏‎ (૮ આંતરવિકિઓ)
 30. ચાણક્ય‏‎ (૭ આંતરવિકિઓ)
 31. માઉન્ટ એવરેસ્ટ‏‎ (૬ આંતરવિકિઓ)
 32. કામ‏‎ (૬ આંતરવિકિઓ)
 33. સંત કબીર‏‎ (૫ આંતરવિકિઓ)
 34. ચાર્લ્સ કૂલે‏‎ (૩ આંતરવિકિઓ)
 35. જગદ્ગુરુ રામભદ્રાચાર્ય‏‎ (૩ આંતરવિકિઓ)
 36. અહિંસા‏‎ (૨ આંતરવિકિઓ)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)