સૌથી ઓછાં ફેરફાર થયેલા પાનાં

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૦:૩૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. પ્રજાપતિ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 2. મનુભાઈ જોધાણી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 3. જેતલવાસણા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 4. દાદા ભગવાન‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 5. અખેગીતા/કડવું ૧૮ મું - બ્રહ્મવસ્તુ નિરૂપણ - ૨‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 6. અખેગીતા/કડવું ૨૧ મું - બ્રહ્મ-ઇશ્વર ને જીવની એકતા‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 7. અખેગીતા/કડવું ૨૮ મું - વિદેહીનાં ચિન્હ‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 8. ગુજરાતી કહેવતો/ય‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 9. જીવન‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 10. સુવિચાર સંગ્રહ‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 11. સફલ રજની હુઈ‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 12. વાહાલાજી તમોરે નહાનડીઆ‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 13. અખેગીતા/કડવું ૧૯ મું - સ્તુતિ કરતા જીવની બ્રહ્મ સાથે એકતા‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 14. ગુજરાતી કહેવતો/ક્ષ‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 15. પરખ‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 16. તું કિશા ઠાકુરા ?‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 17. કોણ પુન્યે કરી‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 18. ગુજરાતી કહેવતો/જ્ઞ‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 19. સુખ-દુઃખ‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 20. અખેગીતા/કડવું ૩૧ મું- શાસ્ત્રોના મતો‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 21. ગુજરાતી કહેવતો/ઢ‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 22. દોષ‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 23. અમશું કપટતણી વાતજ છાંડ‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 24. નફરત‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 25. મહાનતા‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 26. અખેગીતા/કડવું ૧૪ મું - જીવન્મુકતની દશા - ૨‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 27. શ્રી બ્રહ્માણી માતા‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 28. અહિંસા‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 29. આજ રે શામળિયે વહાલે‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 30. હરિ આવ્યા છે નારીના વેશે રે‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 31. ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 32. સાંભળો કામની કૃષ્ણ કાયર કહે‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 33. અખેગીતા/કડવું ૩૪ મું - સત્સંગની આર્તિ અને સંતના ગુણ‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 34. અખેગીતા/કડવું ૨૩ મું - બ્રહ્મવસ્તુ નિરૂપણ‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 35. વાણી‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 36. કુમકુમને પગલે પધારો‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 37. મેહેલ પીતાંબર, અંબર માહરૂં‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 38. સત્કાર્ય‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 39. ઘડપણ કોણે મોકલ્યું?‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 40. ગુજરાતી કહેવતો/ટ‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 41. ટળતો ટળતો હીંડીશ મારે‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 42. પાછલી રાતના, પધારિયા નાથજી‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 43. સત્ય‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 44. જા જા નીંદરા ! હું તને વારું‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 45. હજી ન ધરાયો‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 46. ગુજરાતી કહેવતો/ત‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 47. ઈર્ષ્યા‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 48. ચાર્લ્સ કૂલે‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 49. સત્યના પ્રયોગો‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)
 50. હારને કાજે નવ મારીએ‏‎ (૨ પુનરાવર્તનો)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)